#}

۱۳۹۶/۱۷/۱۱

دفاتر ماده 33

دفتر ماده 33 یا برون سپاری خدمات شهرسازی شهرداری شیراز جهت انجام خدمات الکترونیک شهرداری شیراز طراحی و اجرا شده است. شهرداری شیراز در سال 95 اقدام به برون سپاری خدمات شهرسازی به افراد دارای مجوز دفتر 33 نمود.از این پس شهروندان گرامی برای ثبت هرگونه درخواست مرتبط با ملک خود بایستی به دفتر 33 مراجعه نموده و کار خود را پیگیری نمایند.خدماتی که دفاتر ماده 33 ارائه می دهند:صدور پروانه ساختمان، صدور پایان کار ، پاسخ استعلام ، اعلام ضابطه، صدور گواهی عدم خلاف، کارشناسی بازدید و نقشه برداری در دفتر 33 انجام میشود.